De school van Miskotte

In de School van Miskotte lezen we dit voorjaar Proeven van toepassing, het derde deel van Als de goden zwijgen, het boek waarin Miskotte de zin van het Oude Testament probeert zichtbaar te maken, “de zin die impliciet is , als het recht gelezen wordt”, zoals hijzelf schrijft. “Dat het dan bovendien in de situatie rechtstreeks binnenvalt is een toegift!” Het boek, verschenen in 1956, is nog antiquarisch te verkrijgen en als deel 8 van het Verzameld Werk.
De bijeenkomsten worden geleid door Wilken Veen (predikant voor het leerhuis) en Evert-Jan de Weijer (predikant Thomaskerk).
Dinsdag 28 april, 12 en 26 mei 20.00 uur. (Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).