Met Tenach en evangelie Koran lezen

Wie zeggen de joden, de christenen en de moslims dat Ik ben? 

Het antwoord wordt meestal (te) snel gegeven. Maar hoe luidt het als je werkelijk leert luisteren naar de Tenach, het blijvende Eerste Testament en zó het Nieuwe Testament én de Koran leest als vervulling en bevestiging van de Tenach? 

Twee cruciale onderwerpen komen aan de orde: het geboorte verhaal van de Messias en het verhaal van diens kruisiging. Het kader waarin de verhalen staan is ‘apocalyptisch. 

De ‘laatste dingen’ kunnen pas goed verstaan worden als de verbinding gelegd wordt met de ‘eerste dingen’. Aan het eind van de 19de eeuw verscheen een boek met de titel: Schepping en Chaos in Oertijd en eindtijd. Die oertijd draait niet om creatie of evolutie: hoe in zes dagen hemel en aarde inclusief de mens uit het niets geschapen is, maar waartoe wij mensen hier op aarde zijn. De oude katholieke catechismus gaf als antwoord: ‘Wij zijn op aarde om God te dienen en om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.” De Bijbel geeft in proza, poëzie, in liederen en  lofzangen (Hanna en Maria) een veel geiniger antwoord.

In plaats de Evangeliën als uitgangspunt te nemen, wordt het twaalfde hoofdstuk van de Apocalyps van Johannes als uitvalspoort genomen: ‘De vrouw en de draak”.     

In mythische taal wordt een ‘Strijdmythe’ verteld, die ingaat tegen de strijdmythe van de machthebbers in de wereld van toen en ook van nu.   

Theoloog en arabist Anton Wessels heeft in de loop der jaren een vaste kring van meelezers om zich heen verzameld. Maar elke nieuwkomer is welkom .

Zaterdag  10 en 24 oktober, 7 en 21 november 10.30 uur. (Thomaskerk, Prinses Irenestraat)