Agamben lezen: Naaktheden

De wijze waarop we in onze cultuur met ons naakte lichaam omgaan moet zich nog altijd verhouden tot een theologische erfenis die velen als knellend ervaren. In een bundel essays onderzoekt de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben of er hefbomen zijn waarmee we aan dit ‘theologisch dispositief’ kunnen ontsnappen. Net als bij eerdere in het leerhuis van hem gelezen geschriften nodigt dat ons ook uit tot een theologische reactie op dit programma. Uit de bundel, Naaktheden geheten, lazen we in het afgelopen najaar de opstellen over ‘identiteit zonder persoon’ en ‘naaktheid’. We vervolgen nu met de teksten ‘Het verheerlijkte lichaam’, ‘Honger als een os – overwegingen over de sabbat, het feest en de onwerkzaamheid’ (met als uitsmijter ‘Het laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis’) en ten derde het fascinerende openingsopstel van de bundel: ‘Schepping en verlossing’.

Tekst: Giorgio Agamben, Naaktheden, vertaling Martijn Buys, pp. 145-185; 7-20
Amsterdam: Sjibbolet, 2011, € 23.99 (aan te schaffen door de deelnemers)
Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agamben & de theologie (Amsterdam: Sjibbolet, 2016), samen met Wilken Veen
Dinsdag 29 september, 13 en 27 oktober 20.00 uur(Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36).