Het Leerhuis Amsterdam is een samenwerkingsverband binnen de Protestantse Gemeente Amsterdam, dat cursussen en kringen organiseert en co√∂rdineert. De volledige naam is: Leerhuis Amsterdam ‘Tenach en Evangelie’. Het werk van ‘Tenach en Evangelie’, dat voorheen plaatsvond binnen het Centrum voor Leren en Vieren, wordt hierin voortgezet. Dit geldt ook voor het werk van ‘Groot Zuid’

Via de cursussen, de website Leerhuis Amsterdam, de nieuwsbrief LATE Post (waarvoor u zich kunt opgeven bij late@rijmerij.nl) en Kerk in Mokum, Tijdschrift van de Protestantse Gemeente Amsterdam wil het Leerhuis een ontmoetingsplaats zijn rondom de bijbelse geschriften waar ook ‘buitenkerkelijken’ welkom zijn en waar het kan gaan over alle ‘kleine’ en ‘grote’ vragen van het leven.

Op de website vindt u informatie over komende cursussen, impressies van afgelopen cursussen, artikelen rond bijbel, cultuur en muziek.

Wij vragen u nadrukkelijk om u van tevoren aan te melden. Dit om onaangename verrassingen te voorkomen. Overigens: als u na de aanmeldingstermijn besluit om toch naar de cursus te komen, bent u vanzelfsprekend welkom!