Charles Taylor en de ethiek van de authenticiteit – Bart Voorsluis

https://leerhuisamsterdam.org/verslagen/verslagen-2019/charles-taylor-e…e-authenticiteit/

Koran, Tenach en Evangelie – Anton Wessels

https://leerhuisamsterdam.org/verslagen/verslagen-2019/anton-wessels-ter-verantwoording/

Waarheid in tijden van sociale media – Willem van der Meiden

https://leerhuisamsterdam.org/verslagen/verslagen-2019/waarheid-in-tijd…an-sociale-media/

Wat is waarheid in sociale media? – Wilken Veen

https://leerhuisamsterdam.org/verslagen/verslagen-2019/wat-is-waarheid/

Mystiek als brug in de oecumene? – Frans Vervooren

https://leerhuisamsterdam.org/verslagen/verslagen-2019/mysiek-als-brug-in-de-oecumene/